Onorariile se stabilesc conform prevederilor Legii 51/1995 si a Statutului profesiei de avocat, prin negociere pentru fiecare cauza in parte, cu avocatul ales, in functie de natura si complexitatea acesteia. In cazul litigiilor, prin contract, se stabilesc si esalonarile de plata a onorariului, convenite prin negociere cu fiecare client in parte.

Cheltuielile aferente activitatii prestate de avocat (taxe juridice de timbru, timbru judiciar, onorariu de expert,interpret, executor sau notar, cheltuieli de transport, cazare si masa, in cazul deplasarii in afara localitatii si alte cheltuieli asemanatoare), vor fi suportate de client, separat de plata onorariului avocatial.
Pentru cheltuielile mentionate se vor prezenta actele justificative.

Clientul poate decide in functie de necesitatile si posibilitatile sale, dintr-o o serie de optiuni de colaborare:

  • Onorariu fix pentru fiecare prestatie avocatiala (fiecare cauza)
  • Onorariu de succes
  • Abonament lunar pentru consultanta juridica

Pentru consultatiile juridice referitoare la formularea unor actiuni in justitie , a unor cai de atac (apeluri recursuri) ori in vederea preluarii unor cauze deja existente pe rolul instantelor judecatoresti se percepe un onorar separat numai in situatia in care nu se presteaza efectiv asistenta juridica in instanta in acea cauza.

In aceasta ultima situatie consultatia este inclusa in valoare contractului de asistenta juridical incheiat pentru sustinerea cauzei.

Achitarea onorariului se face odata cu incheierea contractului la secretariatul cabinetului in numerar sau prin card ori prin virament bancar.